skiss inför skapande skola

skiss skiss
Skissar lite inför skapande skola. Jag ska hålla i den praktiska, konstnärliga biten och Melanie Platzgummer skall hålla i den teoretiska delen.


Lämna ett svar