På gång:

-SEPARATUTSTÄLLNING: mellan minne å glömska, Länsmuseet Gävleborg, 3 februari – 10 mars 2024

-Kolla in min instagram: @helbratt